top of page
Screenshot 2021-03-13 at 11.53.52.png

EGPÜ eesmärk on ühendada Eestis gestaltpsühhoteraapia valdkonnas tegutsevaid ja väljaõppes olevaid psühhoterapeute ning edendada gestaltpsühhoteraapiat.

Ühing tegutseb alates 2010. aastast.

Ühingu põhitegevus on:

  • gestaltpsühhoterapeutide haridusliku ettevalmistuse, kvalifikatsiooni ja litsentseerimise aluseks olevate juhendite ning dokumentatsiooni väljatöötamine;

  • liikmete erialase pädevuse hindamine, litsentsi väljastamine, uuendamine ja kehtetuks tunnistamine;

  • liikmete huvide esindamine Eesti ja Euroopa Liidu erisuguseid psühhoteraapiaid ühendavates katusorganisatsioonides;

  • gestaltpsühhoteraapia arendamine, koolituste, seminaride, õpiringide jms korraldamine.

Siia on koondatud ka teave meie tegevuse, praktiseerivate gestaltpsühhoterapeutide

ning väljaõppes osalevate tudengite kohta.

Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühing on  Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige. (EPTA) on asutatud 18. detsembril 2010. a. psühhoterapeute ühendavate organisatsioonide poolt. EPTA tegutseb ühiskondlikes huvides, aitab kaasa psühhoteraapia kättesaadavusele, arengule ja kvaliteedi tagamisele, et ennetada vaimse tervise häireid, tõsta heaolu ja elukvaliteeti.

EPTA on Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) poolt tunnustatud kui Eestis toimiv psühhoteraapia valdkonna katuseorganisatsioon (National Awarding Organization – NAO). EPTA staatus annab võimaluse kõikidel organisatsiooni üksikliikmetel taodelda soovi korral rahvusvahelist psühhoterapeudi sertifikaati (European Certificate for Psychotherapy – ECP). 

Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühingusse kuuluvad diplomeeritud psühhoterapeudid:

Gestaltpsühhoterapeudi väljaõppes:

bottom of page