top of page
Ly Seppel-Ehin

Gestaltpsühhoterapeut

Mind huvitab inimhinge mitmetahuline kokkupanu. Usun, et vanusest või murest sõltumata on  abivajajaid võimalik aidata. Muredesse ei tohi kinni jääda. Alati on võimalik õppida elama elusamat elu, alati on võimalik saada paremat kontakti iseenda ja maailmaga.

   Olen kogu elu töötanud ilukirjanduse ja tõlkimise vallas, kuid vanemast peast õppisin juurde gestaltpsühhoterapeudi ameti. Töötan sel alal siiani ja teen seda oma kodulinnas Raplas.

   Keel ja meel armastavad kujundlikkust. Psühholoogilised mängud, lavastused  ja testid aitavad elu näha mängulisemast küljest. Neid kujundeid lahti mõtestades ja neid üles joonistades saame aimu oma ala- ja ülateadvuse hoovustest. Psühhoteraapiatunnis otsime uusi sihte ja elu mõtet. Uurime, kuidas leida üles oma head enesetunnet ja eneseväärikust. Sellest räägib ka Ly Seppel-Ehini ööülikooli saade „Heast enesetundest”.

   Oma kahekümne kolme aastase töökogemuse laste ja noortega olen hiljuti kokku võtnud  psühhoteraapilises kogupereraamatus „Ma kuulan sind” (2023). Kui saame elus ära kuulatud, läheb meil selg otsekui iseenesest sirgemaks ja silm selgemaks. Tere tulemast kohtumisele.

ly_K0Z5749 (1)_uus.Lemmilt.jpg
bottom of page