top of page

Margit Tooming

Gestaltpsühhoterapeut

Teraapia pakub võimalust kogeda turvalist ja hoitud ruumi, kus ausalt ja toetatult iseenda olemust uurida, end sügavamalt tundma õppida. Usun, mida rohkem endaks saame ja julgeme olla need, kes oleme, seda teadlikumaid ja sobivamaid valikuid oma elus teeme.


Inimese ja terapeudina huvitab mind piiride ja vastutuse küsimus, kuidas võtame kontakti ja reageerime end ümbritsevale maailmale, kui teadlikult seda teeme ning kuidas ja mida saame seal ise muuta, et elada paremas tasakaalus oma vajaduste, teiste inimeste ja keskkonnaga. 


Alates 2017. aastast võtan vastu individuaalteraapia kliente ja viin läbi gestaltteraapia gruppe. Terapeuditöös olen tegelenud läbipõlemise, depressiooni, leina, hirmude, eneseaktsepteerimise, perfektsionismi ja isiksuse arengu teemadega. 

Kõik algab iseendast! Olen hea meelega kaaslaseks sellel eneseavastamise teel.

"Õppida - see tähendab avastada ühe või teise asja võimalikkust." Fritz Perls

tteraapia at gmail.com

+372 58 17 1988

Margit Tooming
bottom of page