Mis on GESTALT

GESTALTPSÜHHOLOOGIA (saksakeelsest sõnast GESTALT – konfiguratsioon, kuju) on psühholoogia haru, mis tekkis Saksamaal 20. sajandi alguses vastusena biheiviorismile ning pööras erilist tähelepanu tervikkujundite ehk GESTALTIDE tajule ja HOLISTLIKULE lähenemisele.

Gestaltpsühholoogid uurisid inimese taju ja loomingulist mõtlemist, ning leidsid, et psühholoogilistele nähtustele on omane terviklikkus ja struktureeritus, et õppimine toimub avastamise kaudu äkki, mitte samm-sammult lahendusele lähemale liikudes. 

GESTALTTERAAPIA looja (1940ndatel) on legendaarne Fritz (Frederick) Perls, keda ajendasid tollal valitseva meetodi psühhoanalüüsi puudujäägid ja ravitulemuste aegavõtvus. Suurim muutus, mille ta lõi, oli KONTAKT ja DIALOOG teraapiasituatsioonis. Terapeut tuli seina tagant välja ja muutus inimlikuks inimeseks, teraapias sai oluliseks TUNNE ning SIIN ja PRAEGU asetleidev, selle asemel, et lõputult jahuda minevikus olnust või kliendi mõtetes toimuvast.  

TÄNAPÄEVAL on GESTALTPSÜHHOTERAAPIA üks psühhoteraapia suundadest, mille valivad inimesed, kes tahavad jõuda lähedale oma pärisolemusele ja ehedale minale. Piltlikult öeldes, koorida maha võltskihid, mis hoiavad meid kinni manipuleerimises ja ellujäämises, selle asemel et päriselt eheda iseeendana elada ja rõõmu tunda. Gestaltteraapias saab tähelepanu inimese tundemaailm kui eheda mina informatsiooni allikas ja säilitaja.

EESTIS on Gestaltpsühhoteraapia esindatud 1992 aastast. Eesti gestaltpsühhoterapeudid on väljaõppe saanud koostöös rahvusvahelise koolitusfirmaga Gestalt Institute of Scandinavia mis on akrediteeritud Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni ja Euroopa Gestaltteraapia Assotsiatsiooni poolt. Väljaõpe on vastav Euroopa standarditele. Loe lisa siit.

Eestis on ka toimiv  Gestaltpsühhoterapeutide Ühing (EGPÜ), mis on Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liige.

 

Gestaltpsühhoteraapia teaduspõhisus

Gestaltpsühhoteraapia on kogemuslik ja muutused leiavad sageli aset äratundmise ja avastuste kaudu. Kuna usaldatakse protsessi ja ollakse avatud kõigele, mis hetkes juhtub, võib tekkida mulje, et teraapiaprotsessis toimuv on juhuslik ja kontrollimatu. Gestaltpsühhoteraapia on eksistentsialistlik ja holistlik teraapia, mis tähendab, et ravitakse kogu inimese isiksust ja olemust, eluviisi – inimest nähakse kui tervikut, koos oma "väljaga" – suhted, elukeskkond, isiklik ajalugu, väärtushinnangud jpm. Kuna ei ravita vaid ühte osa inimesest, vaid kogu "süsteemi", võib tekkida küsimus teraapia piiridest või laialivalguvusest. Gestaltpsühhoteraapia praktiseerijale on sellised küsimused selged ja vastused olemas. Et need vastused oleks kättesaadavad ka huvilisele väljaspool eriala, on gestaltpsühhoteraapia mõju ja toimimise kohta tehtud teadusuuringuid.

 
Classroom Furnitures

Õnn pole kuskil mujal kui siin, mitte kunagi tulevikus, vaid praegu.

Walt Whitman