| et | en |      
Gestaltpsühhoteraapiast Probleem on lahendus.

Probleem on lahendus.

Elu on müsteerium, mida elada, mitte probleem, mida lahendada. (Gabriel Marcel)

Mis on gestaltteraapia?

Sõna “gestalt” tähendab saksa keeles tervikkujundit. See mõiste on pärit klassikalisest tajupsühholoogiast. Gestaltteraapia looja, juudi päritolu saksa psühhiaater Fritz Perls ühendas tajupsühholoogia eksistentsiaalse filosoofia ja psühhoteraapiaga. Eestisse jõudis gestaltteraapia 1990. aastal.

Gestaltteraapia tegeleb inimese kui tervikuga, tema vaimu, keha ja tunnete ühtsusega. Täiskasvanud psüühiliselt tervet inimest peetakse vastutavaks oma käitumise ja kogemuste eest. Teraapia käigus õpib inimene elama olevikus ja seeläbi paremini mõistma, mida ja kuidas ta teeb. Eesmärgiks on aidata kaasa iseseisva, tulemuslikult tegutseva, vastutustundliku ja ennast tundva isiksuse arenemisele. Igal inimesel on võimalus leida enesest uusi tahke, millest ta seni teadlik pole olnud ja oma võimeid tõhusamalt rakendada. 

Kuidas see toimub?

Igaüks meist püüab hoiduda valusatest kogemustest ja ebameeldivatest tunnetest. Teadvustamise ja väljaelamise asemel me surume need alla. Alla surutud tunne ei muutu olematuks, ta ankurdatakse lihaspingena meie kehasse ning selle tundega seotud suhe teise inimesega jääb lõpetamata. Teraapia käigus saab klient terapeudi abiga oma lõpetamata asjad ära lõpetada ja vabaneb raskest allasurutud tundest. Sealjuures kasutatakse vestlust, mängu, liikumist, häält, joonistamist jne. 

Missugused on ohud?

Gestaltteraapia pole võlukepike, mis kõik hädad kaotab, küll aga on see üks võimalus muutuvates oludes sisemine tasakaal säilitada ning oma elu juhtida.

Oma negatiivse poolega kohtumine või oma vanade allasurutud valude ja vihaga tegelemine ei ole alati kerge. Kahju on, kui inimene esimeste raskustega kohtudes alla annab, grupist lahkub ja jätab end ilma teiste grupiliikmete ja liidrite toetusest.

Mis see annab?

Gestaltteraapia ei taha kedagi muuta. Igaüks elab, nagu tahab. Gestaltteraapia aitab inimesel pöörata tähelepanu teatud asjaoludele tema elus ja nii näeb inimene erinevaid valikuvõimalusi. GT õpetab aru saama, mis on juhtunud, mis minuga toimub.

Gestaltteraapia grupis saab õppida:

  • vastutust võtma ja jagama;

  • enesest aru saama (kes ma olen, mida ma teen ja kuidas ma teen);

  • kasutama loovust ja aktiivsust;

  • olema tolerantne, paindlik  ja iseseisev;

  • toime tulema agressiivsusega - agressiivsuse allasurumine tähendab ka oma energia allasurumist, selle tagajärjeks võivad olla psühhosomaatilised haigused ja toksilised suhted lähedastega;

  • abi andma, õpitud abitusest üle saama;

  • nägema, kuidas me enese ja teistega manipuleerime.

Õppides aktsepteerima oma neid külgi, mida on raske omaks võtta, muutub inimene tolerantsemaks ka teiste suhtes. 

Allikas: Vaher A (2004). Maamärk 1: Gestaltteraapia Eestis.

 

 

Saurus CMS @ Veebimajutus.ee